grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

06 februar 2012

Misjonærhelg

Ja, dette var noe nytt her i NLM Region sørvest. Tidligere hadde det vore "misjonærhelg for kvinner", men nå var vi samla 38 i alt - dei fleste var ektepar, på Tonstadli Misjonssenter 2-5.februar. Vi vart inkvarterte i nye og praktiske rom og fekk beste slags mat - som vanlig på Tonstadli. Drøs med tidligere medmisjonærer, og inspirerande timer/foredrag av Hjalmar Bø, leder i NLM Utland og Jan Helge Aarseth, bibellærer på Fjelltun, skal vi ikkje så snart gløyme. Vi hadde fått løftesordet fra Jes 46:4 før vi drog - av Herren som sa at han fortsatt ville løfte, bære og berge - "inntil dere blir gamle". Denne helga fekk vi både informasjon om misjonsutfordringer og eit fornya kall. Det takker vi både Gud og mennesker for. (Fotoet viser talerne Aarseth og Bø, med Tobias, Bjørg og Jorunn Sørbø i bakgrunnen, fotograf Edvard Helland)