grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 april 2012

Fotspor etter Gudmund Vinskei på Opofte og i Etiopia.

Det lille og velbrukte bedehuset på Opofte ble oppført i 1919, året etter kom Vinskei til verden. Her gikk han på søndagsskolen hos Lars Teistedal og fikk høre om David Livingstone sitt dramatiske virke i Afrika: ”Kanskje kan også en av dere bli en slik misjonær?” Misjonskallet ble realisert hos Gudmund i 1948 da han kom til Etiopia. Påskedag 1949 arrangerte misjonærene Vinskei og Birkeland det første møtet i Dilla. Etter som årene gikk fikk de oppleve at Jesus-fortellingene skapte tro hos tilhørerne, på samme vis som de gjør hos oss i dag. Dette tok jeg fram i prekenen min på Opofte 1. påskedag om ettermiddagen, der 40 store og små påskegjester hadde fylt opp lokalet. Oddvar Teistedal ønsket oss hjertelig velkommen og Kjell Sverre Trodahl ledet samværet på sin lune og sangglade måte. Dagens budskap var klar: Jesus er virkelig oppstanden og dette gledesbudet må i all hast sendes videre! Det er nemlig grunnlaget for både vår kristentro og vårt misjonsarbeid. Etter møtet bad Oddvar hele forsamlingen hjem til seg på kaffe. Der stod dekte bord i stuene og straks kom husmora Aud med store fat fulle av rundstykker med reker, eggerøre, karbonader og anna pålegg, i tillegg til flere store kaker og kaffe. Dette hadde familien Teistedal holdt på med i 30 år! (bildet viser Teistedal i hvit skjorete) Da alle var godt forsynte kunne møtet fortsette til kl. 18.00. Noen fortalte minner, andre foreslo ei sang. ”Så møtes vi igjen påskedag 2013. Takk for god bevertning og gildt samvær!” var kunngjøringa Trodahl kom med da vi skiltes.