grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 april 2012

Prost Sirnes har et poeng

De som las gjennom hennes ”Påsketanker” i Agder 4.april, og ikke lot seg forvirre av dansemusikk og dunkle setninger om tro og tvil, kunne få med seg et sannhetskorn i slutten av stykket: ”Det er ikke troen som eventuelt får oss til å se det (påskebudskapet om Jesu død og oppstandelse), men det vi leser som skaper tro.” Her er hun på lag med apostelen Paulus som skriver at ”troen (tilliten) kommer av det budskapet en hører”, og så legger han til: ”og budskapet kommer av Kristi ord (fortellingen om Jesus Kristus)” (Romerbrevet 10:17). Hele kristentroen sammenfatter han i dette påskebudskapet: ”Vi skal bli regnet som rettferdige (frikjente for Gud) når vi vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde, han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige.” (4:24-25). Det var synd at Hilde Sirnes sine påsketanker ikke fikk med seg dette frelsesbudskapet. Det er nemlig ikke alle som leser seg gjennom hele Johannes-evangeliet, kap. 18-21, som hun henviser til.