grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 juli 2012

"Guds partikkel"

"Gudspartikkelen", Higgs-bosonet, er endelig funnet! Denne leser og hører vi om i alle nyheter i disse dagene. Dette bosonet  er omtalt som "limet som holder det hele sammen", "det som kan få oss nærmere forståelsen av hele universet". Vitenskapen har stadig gjort framskritt, beskrevet både molekyler og atomer, planeter og galakser - og det vil den nok fortsatt gjøre i tiden framover. Alle våre studier vil dreie seg om å komme nærmere forståelsen av de mange partikler i Guds skaperverk, og legge de under oss. En klok mann oppsummerte det hele i disse ordene: "Oppskriften på et korn er slik: Sol og regn, god jord - og Gud." Ikke alle har kommet fram til den erkjennelsen enda. Paulus kunne si: "I Ham er det vi lever, beveger oss og er til" (Apg 17:28), og Job sier det på samme måte: "Guds Ånd har skapt meg, og Den allmektiges ånde holder meg i live" (33:4). Disse vismennene hadde nemlig tatt til seg den gamle kunnskapen om at "i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden". Men vitenskapsmennene finner ikke fram til den sanne Gud ved å studere naturen og universet, like lite som en fargeekspert finner maleren bare ved å studere maleriet. Men maleren har oftest satt sin signatur på verket sitt, det samme har Gud satt på sitt.