grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 oktober 2012

Shuva Israel - Esekiel 36-37

"Herren skal løfte et banner for folkene, samle de fordrevne av Israel og føre sammen de spredte av Juda fra de fire verdenshjørner" (Jes 11:12). Dette profetordet er grunnlaget for Shuva Israel (Israels omvending/tilbakeføring), en organisasjon leda av den amerikanske jøden Eliezer Braun som kom til Israel i 1983 med sin familie og har viet sitt liv og virke til å hjelpe tilbakevendte jøder med hus og mat og det de ellers måtte trenge til. Organisasjonen har innsett at Israels sanne venner er nettopp de evangeliske kristne, og ber dei om hjelp til å bygge opp landet. Vi hørte en svært inspirerende og delvis frustrert Eliezer i pinsemenigheten Salen i Flekkefjord søndags kveld, tolka av ei likeså taletrengt Anita Apelthun Sæle. Kvifor skal Israel bli hata av araberne og alle andre? Kvifor skal det vere så vanskelig for journalistene å fortelle sannheten om urolighetene i Midt-Østen? Gud vil gripe inn i denne uryddige situasjonen i dag, det ser vi spesielt fra Esekiel 36 og 37: Fienden har ropt til dere, sier Herren: "Ha-ha! De gamle haugene er blitt vår eiendom." Men, "folkeslagene skal kjenne at jeg er Herren, når jeg gjennom dere viser meg hellig for øynene på dem. Jeg henter dere --- samler dere. Dere skal få bo i det landet jeg ga fedrene deres. Dere skal være mitt folk og jeg skal være deres Gud!" Vår respons til dette er bare eitt ord: Amen!