grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

12 november 2012

Iherdig arbeidslag med et mål

Solfrid Løland selger julekaker til Ove Sandvik og andre


Mary Nordheim med fine håndarbeid


Misjonssambandet si julemesse i Flekkefjord er over, med et godt resultat på over 145.000 til misjonsarbeidet. Misjonslaget her har ikke mange medlemmer, men det synes som om iveren og innsatsen deres vokser i takt med alderen. Naturgavene er forskjellige, også tid og evner til å innordne seg til et slitsomt arbeidslag. Store utlegg og tid til å skaffe gevinster, julekaker, snadder og håndarbeid av alle slag, for ikke å snakke om smørbrød, bløtkaker og knallgod ertesuppe for salg til alle ”kunder”. Svært mange kom, kjøpte lodd og ble nøgde. Så fikk de også med seg budskapet til forkynneren Holger Kjølvik, Bjerkreims syngende kamerater og Berith og Agnar Gjertsen. Målet for arbeidslaget er å nå nødlidende folk med evangeliet om Jesus og hjelp i sykdom og andre vansker. Misjonsvennene kjenner seg igjen i apostelen Paulus sine ord: ”For å nå dette målet arbeider og kjemper jeg i Hans kraft, den som virker i meg med styrke” (Kol.1:29).