grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

18 november 2012

Mimring frå skoletida på Risnes

Fredag 16.nov. var eg på Risnes i anledning lenseringa av Alf Eftestøl si bok "Bombinga på Risnes 1943". Alf var min skolekamerat frå eg begynte på skolen der 11.mars 1947 - han er eit knapt år eldre enn meg. Bedehuset på Risnes er frå 1953, eg husker innvielsen, og syntest det var rart å komme tilbake. Svært gildt var det å møte skolekamerater igjen, huset var fullt av folk som ville sikra seg boka og lytte til det Alf hadde å fortelja frå den skrekkelige dagen for nett 69 år siden. Boka gav meg mange minner, Alf forteller om lekekameratene på Risnes og om dei gamle som eg husker så vel. Alf skriver lett og opent om store og små hendinger, svært interessant.