grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

04 februar 2013

Misjonærhelg fornyer

Me var samla 45 misjonærer på weekend på Holmavatn, til inspirasjon, oppbyggelse og fornying. Det var Marit Andersen og Leif og Marit Thingbø som talte på samlingene. Me hadde god tid til prat, turer og god mat. Helga vart svært god og kjem til å bli gjentatt også neste år. "Misjonærane som er samla kjenner mange små landsbyer og avkroker omkring i verden, men veit lite om populære turistplasser", vart det sagt. Det viktigste for oss var inspirerande innlegg ("Herre, vis oss din vei, la oss gå sammen med deg på den veier du gir oss å gå") i tillegg til misjonsinformasjon som engasjerte og gav stoff til både framtidige andakter og frimodighet. Misjonærsøskenskapet er noe spesielt!