grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

05 februar 2013

"Venner" av Kvitsund

Kvitsund-saka er blitt omtalt i avisene i noen veker alt, og mange "kjenner" Eivind Gjerde og hans etikk-hefte. Kritikk av både Statens håndtering av de kristne skolene og av NLMs og Kvitsunds vedtak dukker opp i spaltene, nå sist i Dagen 31.jan (Paul Andre Bergene Holm) og 4. feb (Øyvind Samnøy). Det forundrer meg at disse er skeptiske til Kvitsunds egen framstilling av saka, og dermed påfører skolen ekstra smerte i tillegg til det vonde skolen føler på lokalt. Disse "vennene" hadde gagnet Kvitsund meir om de hadde holdt egne tanker for seg selv og heller spurt Kvitsunds ledelse kva skolen kunne ha bruk for i dag av gode ord, driftsmidler til nybygg, og flere elevsøknader.