grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 juni 2013

Fast Grunn like fast som før

Du har kanskje som meg hatt Fast Grunn i mange år, bladet er nå i sin 66. årgang og kjent av svært mange. Men nå er det altså forandret og fått nye redaktører: Knut Kåre Kirkholm og Gjermund Nordhus, et "magasin på luthersk grunn, som har til hensikt å stimulere til refleksjon og være til hjelp i etterfølgelse av Jesus Kristus". Hva er så forskjellen? Det tidligere FG var kanskje mer dogmatisk og "solid" NLM-tidsskrift, men grunntonen er den samme. Nå er nr. 2/2013 kommet med artikler om bibelsk gjennomgang av kristen forvaltertjeneste, kjøpekultur og økonomi. Forfatterne er velkjente: Arnfinn Løyning, Hans Kvalbein m.fl., og vi får interessant biografisk stoff om bonden Egil Grandhagen og helbrederen Olav Eikemo. Bokmeldinger og stoff fra våre misjonsfelt hører også med. Det nye Fast Grunn er like leseverdig som det gamle, bare litt annerledes.