grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

06 juni 2013

"Genesis-gåtene"

Sivilingeniør og pastor Kåre Skuland har gitt oss denne spenningsromanen der "de store verdensreligioner grunnfjell, anerkjent vitenskap og selve historiens gang står på spill." (Hermon forlag, 2013, 400 sider). Vårt lokale bibliotek skaffet boken og jeg las den med forventning som ikke ble helt innfridd. Historien hopper nemlig fra den ene usannsynlige hendelsen til den andre, det er vanskelig å se om de merkelige personene er venner eller fiender, om de tilhører oldtiden eller nåtiden. Likevel ga den meg nye tanker om toledot-avsnittene (slektshistoriene, leirtavlene) som Moses kanskje brukte som kilder til Genesis-fortellingene (1.Mosebok). Vi får glimt av arkeologiske utgravinger og tyding av både kileskrift og hieroglyfer. Forfatteren legger stor vekt på de bibelske skriftene som autentiske, historiske kilder. Han regner med Amenemhat III (1860-14 f.Kr.) som Egypts farao på Josvas tid, og vi leser om oldtidsbyene Ebla, Eridu, Mari, Susa og Ninive. Boka blir nok ikke folkelesning, men interessant for meg og andre spesielt interesserte.