grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

22 september 2013

"Den siste fiende - døden"

Det kjennest som om døden har komme nærare oss dei siste to dagane, til våre venner og i våre tanker. Fredags ettermiddag fekk me melding om at ein av våre beste venner og medarbeidarar i misjonen vår her i Flekkefjord, Leif Jan Krogedal (74) hadde sovna inn. Han hadde ikkje vore sjuk, men middagsluren den dagen vart hans siste søvn. Me savner han djupt.
Lørdag kom dødsbudskapet frå Amerika. Virginia (87) hadde gitt etter for sjukdommen. Ho var ein av Bjørgs slektninger som me hadde gjesta i 2009.
Me besøkte ein eldre av Bjørgs slektninger på Sjukeheimen lørdag. Han låg i senga utan kontakt lenger med kona og andre som kom innom. Dei hadde vore våre trufaste forbedarar i åra våre i Etiopia og sendt gode julekort kvart år ...
Dette seier Herren i sitt Ord: "Kristus har  stått opp fra de døde ... deretter, ved hans gjenkomst, følger de som hører Kristus til. Gud har lagt alle fiender under hans føtter. Den siste fienden som vert tilintetgjort, er døden." (1 Kor 15:20-26) "Og jeg så en ny himmel og en ny jord  ... og Guds bolig hos menneskene. Han skal tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer, heller ikke sorg eller skrik eller smerte. for det som var en gang, er borte." (Åpenbaringen 21:1-4)