grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

16 november 2013

Julemessetid

November er julemessemåneden. Nå er byens fellesmøter, "folkemøtene i Ueneshallen" til ende, og juilemessestriden i full gang. Bjørg og Tobias solgte basarlodd (bildet)
på butikksenteret Amfi, fredag 15.nov., og deretter måtte me sjølsagt til Indremisjonens julemesse på Bedehuset - den fortsetter også på lørdag. Neste uke er det Misjonssambandets tur, med misjonær Marit Andersen og sanggruppene Konsmo Dominanse og Nærbø Musikklag. Julemesse er eit merkelig påfunn fra midten av 1950-tallet, der misjonsvennene selger duker og votter, mat og kaffe, julebakst og gaver av alle slag - til inntekt for misjonen. Alle er med, der kjøper me kaffemat til oss sjølv, dei smørbrøda og kaker som me sjølv har komme med og gitt gratis. Misjonen trenger pengene som kjem inn, og mange "bedehusfremmede" treng å få eit møte med Guds ord i tale, andakt og sang. Julemessene er også eit sterkt vitnemål om dugnadsånda og samarbeidet mellom misjonsvennene.