grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

02 november 2013

Om frivillighet og respekt

Biskop Stein Reinertsen er på visitas i kommunene Flekkefjord og Sirdal denne uka, og fredag var vi sammen med han på Gyland Bedehus. Vi fikk et svært godt og positivt inntrykk av han på alle måter. Hans inspirasjonstale til oss var m.a. om frivillighet:
"1.Frivillighet må oppleves meiningsfylt.
2.Folk må trives i teamet, det må være en glede for alle å være sammen.
3.Det er viktig at vi bruker ordet "vi" og ikke "de andre og vi".
4.Som frivillig medarbeider må du få føle at du blir tatt vare på, bare det gir trivsel.
5.Vi kan ikke regne med å få folk i frivillig arbeid på livstid, men gjerne på åremål, for en periode."
"I kirkens historie har aldri alle vært enige, vi forstår nemlig stykkevis. Vi leser om hvordan til og med apostlene Paulus og Barnabas ble uenige og gikk fra hverandre. En perfekt menighet finnes ikke. Men noe er likevel så viktig at vi må stå sammen om det, derfor har de kristne en felles trosbekjennelse. Det er viktig å behandle alle med respekt, også homofile. Men vi må også holde fram Bibelens lære både her og ellers. Jesu bønn om at alle må være ett, må vi heller ikke aglemme.å splittes opp i mindre flokker ved enhver uenighet."