grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

03 januar 2014

Guds løfter - uforandra i 2014

Dette budskapet fekk eg av Gud for det nye året: "En bolig er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer" (denne metaforen betyr: Slå deg til ro hos den trufaste Gud, la han styre med ditt liv og dine gjerninger). "Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende" - "da har du en framtid, ditt håp er ikke forbi." (5 Mos 33:27, Matt 28:20, Ordsp 23:18) Kva har så desse løftene gjort for meg i året som gjekk? Eg har ikkje unngått kriser og sår, med Guds løfter har ført meg gjennom dei, og vist at Han er med også i vonde dager. ".Jeg er Han, Herren, helt til dere blir gamle, jeg vil være med helt til håret blir grått. Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger!" (Jes 46:4). Amen.