grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

06 januar 2014

Stor spenning når Gud griper inn

Eg har nett lest to spenningsbøker frå Lunde Forlag: "Stormen" av William Sirls, og "Ond Sirkel" av Terri Blackstock. Det er vanskelig å legge desse bøkene bort før vi får sjå korleis det går personene som er plaga av dødelig sjukdom, narkotika, rettssaker og vanskelige medmennesker. Spørsmålet blir heile tida: Vil Gud gripe inn? Kan han? Ja, han både vil og kan - og som oftast bruker han andre mennesker som redskap (Ond Sirkel). Men ikkje alltid. Han kan også gripe inn på mirakuløs vei, som om det var snakk om "englevakt" (Stormen). Bøkene er oppbyggelige fordi dei taler til vår tru og tvil, og derfor ønsker eg å anbefale dei.