grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 mars 2014

Dänikens "guder".

Erich von Däniken (79) er fra Sveits og har undersøkt ruiner jorda rundt og gransket gamle skrifter og legender. I sine meir enn 50 bøker har han framsatt fantastiske teorier om besøk av utenomjordiske "guder". Eg kom over tre av hans bøker på gjenbruksbutikken og tok dei heim for å skumlese tekst og bilder: "Vi er alle gudenes barn", "Gudesjokket", og  "Gudenes strategi". Her får vi interessante glimt fra oldtidsbyen Petra og Arons grav, fra Joseph Smith og mormonerne, fra "Jødenes beretninger om urtiden", fra "romskipet" i Esekiels bok, og UFOer. Ut av legender og steinstøtter og Bibelen og folkesagn leser han stort sett det han ønsker, og forkaster og omtolker det som ikkje passer inn i det mønsteret han har kommet fram til: "Vi får i myter og sagn et overveldende inntrykk av at gudene kom hit til ljorda og skapte menneskene i gammel tid." - 'Ei sak står likevel klart fram i alle hans reisebeskrivelser og eventyr: Det er mange gamle soger, bibelbeskrivelser, statuer og hendelser i menneskenes historie vi ikkje kan forklare. Desse synes å tilhøyre ein for lengst svunnen tidsalder med gløymde folkeslag og "guder" og troll som ikkje eksisterer i dag fordi vi har sluttet å tru på dei. Kanskje er det på sin plass å slå fast den gamle sanninga fra 5.Mosebok 29:29: "De
t dulde høyrer Herren vår Gud til, det openbarte gjeld for oss og våre barn, for at vi skal halde alle boda i denne loven."
Erick von Däniken