grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

20 august 2016

Jødekvartalet i Krakow

I Krakow var det tre plasser me ville sjå: Saltgruva er nok den mest berømte, så ville me ein tur til den store markedsplassen, og til jødekvartalet. Me gjekk til fots, andre brukte turvogn slik som her - spesielle turer til Jødekvartalet, med guiding på norsk bl.a. (via kassett). I vogna her sitter m.a. den svært trivelige og flinke sjåføren vår, Jon Martin Øvreby. Utenfor denne synagogen stansa me litt, det stod ein jøde utenfor, eg prata to-tre ord med han. Skrifta utenfor synagogen var vanskelig å tyde, men hovedorda var "den nye synagogen". Noen jødiske ting var for salg ein annen stad. Denne bydelen hadde vore stor, nå var der bare eit par hundre jøder igjen, vart det sagt  ...
Jon Martin Øvreby og noen av deltakerne vår i ei turvogn (med norsk informasjon) i Krakow

Utenfor "Den nye synagogen", som sikkert er svært gammel, i Krakow.