grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 september 2016

Chai - liv

Eg fekk nettopp ein Mail  fra det hebraiske universitet i Jerusalem, avdelingen som arbeider med språkopplæring, om betydningen av desse to bokstavene CH I, uttales chai. Ordet betyr "liv" på hebraisk, men bokstavene har også ein tallverdi, nemlig 18. Alt i samband med 18 ser dei på som ønske om eit godt liv, f.eks. å gje 18 shekel som gave. Bokstavene er ofte brukt som smykker, og eg har dei på t-skjorta mi. ( Bokstaven CH uttales ikkje som om det var engelsk, men som CH i det tyske navnet Achen).