grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

30 desember 2016

Julen 2016 - med "10-års-bok"


Julefeiringa vart i Kviteseid, i det nye huset til Kristen og Elin, sammen med heile familien. Me var i kyrkja juledag og på julefest tredjedag,  Godt lag, god julemat, ikkje så verst julevær heller. Gaver fylte opp all plass under juletgreet, som vanlig. Bøker vart det mest av til oss, det var helst det me ( i alle fall eg) ønska også. Det betyr mye for meg å ha ei bok å lese i, det gir nye tanker og krydrer kvardagen.  Ellers har me jo alt me trenger til. Julebudskapet om Guds tiltak for vår frelse, skal me ta med oss også inn i det nye året. På fotoet her ser me Bjørg litt overraska og med glede studerer den boka ho fekk, ei minnebok om at me snart har vore gift i 10 år. Det er vertsfolka våre som sitter til venstre på bildet.