grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

11 april 2017

Andakt, husmøte og flytting

Det går slag i slag, litt spenning kvar dag.
Då eg hadde formiddagsandakt på Moi 5.april, var Bjørg og Solveig med og sang, det kom svært mange på samlinga. Eg talte om Guds nåde i Jesus Kristus, ut frå Tit.2:11-12: "For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og leve rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er."

Så var det HUSMØTE hos oss palmesøndag, hadde aldri hatt det før her i Gråsteinsveien, og lurte på om folket kom. Taleren var misjonær Marit Andersen, og plakater var satt opp ved postkassene i gata vår, og annonser i avisen. Me vart 16 i alt, men ingen av naboene kom. Eg opna med å nevne at det var starten på påsken, at den historiske hendinga med Jesu død og oppstandelse var klart dokumentert og bevitna, men hovedsaken med denne hendinga for 2000 år siden var kva det betydde for oss i dag. Eg nevnte teikninga i ei grastekt kyrkjehytte i Etiopia, der blodet draup frå ein korsfesta arm med bokstavene "sile-ne nau" (det var for meg!) forma i bloddråpene. Så sang me sangen til Dore Lavik etterpå: "Å, tenk at det var for meg at Kristus på krossen hang." Gildt samvær som vart avslutta med kollekt (kr.2000,-) , kaffe og surmelkkaker.
(I parantes kom denne setningen frå Karen Armstrongs "Historien om Gud" i tankane mine: "Det er forskjell på overbevisningen om et sett av (kristne) læresetninger og den tro som gjør det mulig for oss å sette vår lit til dem."

Mandag 10.april var me sammen med Sigrid Nuland i Løvikgt og henta klær og andre personlige ting ho skulle ha i sin nye leilighet i aldersheimen "Sundeheimen", det tok oss 4 timer, kaffe og kaker inkludert. Ho sit i rullestol og treng hjelp med mange ting, men ser ut til å trivast i den nye leiligheten sin. Det er nå blitt "kunngjort" for dei fleste at det er me som skal overta leiligheten i Løvikgt.5e, etter henne, men mange ting må på plass før me kjem så langt. I Gråsteinsveien 23 har me tatt til med pakking av klær og bøker med mykje meir, noe skal til Gjenbruksbutikken, noe skal me ha med oss, og noe skal me kaste. Me har bare så altfor mykje, oppsamla gjennom mange år, bl.a. 10 år her på Søyland. Og om 10 dager har me 10 års bryllupsdag!