grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

12 mai 2018

Dagens nyheter, lokalt, nasjonalt og verdenshistorisk.


Lokalt i Løvikgaten 5E: Bjarne starter på den 4 timers sykkelturen frå Flekkefjord til hytta i Sirdal. Han kom til oss fredag 11/5 etter å ha syklet 157 km frå Randaberg og hit på 6 timer, inkludert pauser. Me fekk noen gode pratetimer sammen før han skulle videre.

 Avisen Vårt Land var opptatt av Den norske kirken og kvinnelige prester. Den første kvinnelige presten var Ingrid Bjerkås i 1961, og den 20/5 er det 25 år siden kirken fikk sin første kvinnelige biskop, Rose Marie Køhn, i 1993. Kvinnelige presters kall til teneste var understreket.


Avisen Dagen hadde som framsidebilde og hovedsak at Staten Israel er 70 år, uavhengighetserklæringen vart underskrevet 14.mai 1948. Andre minner er båten «Exodus» med 4500 jøder ombord, brittene hindret den å nå Israel i 1947. Og jødene ombord hadde nettopp så vidt overlevd holocaust og Auschwitz! I dag er Israel og Iran på bristebunktet.