grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

22 september 2018

Bedehusbasaren 2018Denne basaren er nødvendig for drift og vedlikehold av bedehuset i Flekkefjord, og alle tre organisasjonene støtter opp om den. I år hadde Misjonssambandet hovedansvaret, med Bjørg (koordinator og innkjøpssjef) og Solveig i basarkomiteen, øvrige medlemmer var fra ImF: Edith og Kirsten, og fra NMS: Svanhild og Sigrunn. Det ble to travle dager, men alt gikk bra, og etter det annonserte programmet. Per ledet møtet fredag og Sven lørdag, Stein tok seg av trekning av lodd og årer. Bedehuset hadde kjøpt inn 6 vakre krus med asjetter og duk som gevinst, gevinstene ellers ble gitt av bedehusvennene som vanlig. Karbonader og rekesmørbrød,  potetkaker, kaker og kaffe ble tatt vel imot. Fredag kom det 55 personer og vi hadde en åretrekning (5 farger, nr. 1-500, utsolgt), lørdag kom vel 70 personer og vi hadde en åretrekning før andakten (5 farger, nr. 1-400) og en trekning etterpå (5 farger, nr. 1-550). På hovedboka ble 775 nr. solgt, alle lodd og årer Kr. 20 pr.st. Matsalget kom i tillegg. Total bruttoinntekt om lag 50.000 kr.
Vi var i storsalen under andakten fredag, da talte Odd Bjarne Skogestad (til høyre på foto). Sangen og musikken fra Frikirkens forsangergruppe og APK-trioens "gla'sang" var gild å lytte til. Odd Bjørn Tjøstheim (venstre på foto) tok på lørdag i sin gripende andakt utgangspunkt i Ole Paus sin sang: "Kom hjem, kom hjem, du villfarne barn, fra din mørklagte vei og fra fristerens garn; fra sorg og fra svik, og fra drømmer som brast; kom hjem, kom hjem, kom din frelser i favn; se han lengter så sårt og han hvisker ditt navn; kom hjem, å, kom hjem!"  Det ble en fin basar, og vi er takksamme til alle som støttet opp om  forberedelsene og deltok med loddkjøp.