grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

22 oktober 2018

Oppstandelsen


I fem kveldsmøter har radiopastor Johnn Hardang preika på Flekkefjord bedehus, 18-21. okt 2018, over emnet "Hvem er Jesus?" Han tok sitt utgangspunkt i de "Jeg er"-ordene vi finner i Johannes-evangeliet. Der omtaler Jesus seg som "Jeg er den jeg er" , det navnet Gud brukte om seg selv i GT. Her bruker Jesus denne benevnelsen 7 ganger om seg selv som livets brød (6:35), verdens lys (8:12), døren/porten (10:7), hyrden/gjeteren (10:11), oppstandelsen og livet (11:25), veien, sannheten og livet (14:6), og Jeg er det sanne vintreet (15:1).
  Da døden kom til Lasarus i Betania, var ikke Jesus der, og søstrene Marta og Maria sørget over sin døde og gravlagte bror (Joh 11:25). Da sier Jesus: "Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg,, skal leve om han enn dør. Tror du dette?" De fulgte Jesus til graven, der han kalte Lasarus ut, etter at han hadde ligget der i graven i fire dager. Og han kom ut!
  Om oppstandelsen sier Bibelen flere ting, hør her:
(1)Der er to oppstandelser. "Den som hører mitt ord, og tror ham som har sendt meg, har evig liv og kommer ikke for dommen, men har gått over fra døden til livet."(Joh 5:24). Evig liv får du ikke utdelt etter døden, men før døden, når du i dette liv kommer til Jesus. Du skal ikke til dommen, for dommen er allerede falt den gang Jesus tok din dom på seg (5:27-29).
(2)Så kommer timen da alle i gravene skal høre Jesu røst, og de som har gjort godt (trodd på Jesus mens de levde) skal stå opp til livet, mens de andre skal fram for dommen (5:28-29). De troende står altså opp til livets oppstandelse, og de andre til dødens og dommens oppstandelse. Denne livets oppstandelse er også kalt "oppstandelsen fra de døde"(Mark 9:9-10; Fil 3:10-11), da de troende skal bli levende og "herske med Kristus i tusen år"(Åp 20:4). De andre blir ikke levende før etter de tusen år, da skal de bli dømt for det hvite trone (Åp 20:11).
(3)Den første oppstandelsen vil skje i flere avdelinger, slik som jødene høstet kornet sitt: Først kom førstegrøden som skulle ofres i templet for Herren, deretter selve innhøstningen, og så til slutt skulle de la noen aks stå igjen til fattige som ingen åker hadde. Jesus Kristus er førstegrøden (1.Kor 15:20). Vi er hovedinnhøstningen, og den kan komme allerede i kveld! Jesus kan komme igjen nå for å hente sine!  De døde i Kristus skal så hentes, og de kristne som lever da skal rykkes opp i skarer - dette skal vi trøste hverandre med (1. Tess 4:13-18). Den "etterhøsten" som kommer, det er de kristne som blir med under trengselstiden, de kommer som martyrer og samles i den store hvite skaren (Åp 7:9-17).
(4)Det er vanskelig å svare når en får spørsmål om å forklare og forstå alle stykkene om oppstandelsen. De ulike bibeltekstene kan virke litt forvirrende, vi får det liksom ikke til å gå ihop.  Oppstandelsen kunne heller ikke Marta opplyse klart om, da Jesus spurte henne. Men hun svarte: "Jeg tror du er Messias, Guds sønn". Det som frelser oss er ikke vår detaljerte innsikt i hva Bibelen sier om oppstandelsen, men om vi har tro/tillit til Jesus!  (Ref: Tobias Salmelid)