grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 januar 2021

Den siste striden

 


C. S. Lewis (1898-1963) var en lærd språkmann og kristen apologet, men han er kanskje mest berømt for sine sju bøker om «Legenden om Narnia». Ei av disse bøkene er «Løva, heksa og klesskapet». Alle sju bøkene er samlet i ei stor Narnia-bok på 800 siden, utgitt av Gyldendal forlag i 2005. Her skal vi bare omtale den siste boken, «Den siste striden».
I denne boken leser vi først om den gamle og onde apen Listig og hans enfoldige esel Virre. Apen får tak i et løveskinn og klær dette på eselet for å få folk til å tro at det er selveste løven Aslan, herskeren over Narnia. Listig tror ikke på fortellingene om Aslan, og blander han med demonen Tashlan.
Ved hjelp av to ungdommer fra vår egen verden, greier kongen av Narnia å komme gjennom krisene i sitt eget land. Talende dyr, enhjørninger, dverger og
andre skapninger hører også med i denne fantastiske boken som fører oss gjennom alle forførelser og forfølgelser til tidens ende. Det var Løven Aslan som frambrakte Narnia med sin sang, i den første Narnia-boken, og han er også med når de forlater «skyggeland» ved å styrte seg ut i den fossende floden og inn i det nye og vidunderlige Narnia. Vi aner at boken minner oss om profetiske utsagn om enden på vår egen nåværende verden - kanskje har forfatteren mer eller mindre tenkt på det samme. Narnia-legenden kan med rette kalles ei barnebok, men den er så mye meir.