grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

25 januar 2021

Redsler, piler, pest og plage

 


Redsler, piler, pest og plage

Overskrifta er ikkje eit kort sammendrag av dagens nyheter, men eit 3000 år gammelt uttrykk for kva dei kunne vente seg på den tida - til alle tider på døgnet. Me har skifta ut piler med kuler, og krutt med atomvåpen, men redselen er likevel den samme: Denne helga har TV fortsatt med grufulle nyheter i samband med covid-19, med nedstenging av nesten alle sosiale aktiviteter i Oslo og kommunene omkring på grunn av nye korona-utbrudd. Norge har sluppet billig sammenlikna med mange andre land. Enda bur me trygt i Flekkefjord, uten smitte. Men alle smittevernreglene må me ta omsyn til, bedehuset er stengt for møter, og me savner kontakt med folk flest.

Så har me hatt stormen «Frank» som har rive taket av hus og veltet store lastevogner lenger nord i landet, og herjet på Sørlandet med strømstans - men ikkje nådd byen vår. Sirdal er snødd ned, men her har det vore ei blanding av regn, snø og vind som ikkje har laga anna en glatte veier. Me er takksamme for noen soldager nå frametter.
Avisene skriver om andre «plager» som er meir av politisk art: Fleire stader vil ikkje kommuner støtte barne- og ungdomsarbeid fordi dei organisasjonene som står bak ikkje støtter alle åndskrefter og dogmer i dagens sekulære samfunn, f.eks. synet på ekteskap og ulike kjønn m.m. Og her i byen ser det ut til å bli svært vanskelig å få etablert ei friskole fordi ein stanger mot den rådande politikken. Det stygge leirraset i Gjerdrum og den redselsfulle avgangen til president Trump har også fylt aviser og TV-skjermer i lengre tid. Vinmonopolets varer synes vera «daglig brød» for dei fleste, og Pride-ideologien synest vera einerådande. Det er vondt å sjå, me deler jo den samme jord!

Lovsalmen 91 er sannsynligvis forfatta av Moses, som er navngitt forfatter av klagesalmen 90 i Bibelen. Her i Salme 91 får me høyre korleis eit Guds barn - ein kristen - har det: Han skal ikkje frykte for redsler, piler, pest og plage for han «sitter i skjul hos Den høyeste»(91:1), «Du, Herre, er min tilflukt»(91:9). Også eit Guds barn kommer bort i «løver og slanger» på veien, og trenger kalle på Herren i sin nød, men da skal Gud verne han og fri han ut (91:14-26). Derfor fortviler me ikkje når me erfarer litt av det vonde her i verden, for Gud er vår tilflukt også då. Me ber lik Moses i Salme 90:16-17: «Herre, la din gjerning bli synlig for dine tjenere, og la våre henders verk lykkes for oss!»