grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

02 februar 2021

Gavebok med takk for Bjørg

 

Endelig kom den frå trykkeriet, «Boka om Bjørg Nedland Salmelid», ei lita bok i A5-format, 60 sider med tekst og bilder, 15 eksemplarer. Boka er skrevet med stor takk til Bjørg for det ho har vore og er for sine tantebarn og slekta ellers i Gyland, for sine mange år (1968-91) som sykepleier i Tanzania, og som mi elskede kone i snart 14 år, frå 21.april 2007. Ho betyr svært mye for dei fire guttene ho er grandtante til, og for mine fem sønner som veit at deira eldre far nå blir tatt hand om på beste måte. Bjørg er raus i sin omsorg for dei vanskeligstilte omkring oss, dei som nå sitter igjen aleine i ei vond koronatid. I si ferd minner ho meg om det løftet me har fått i 2.Kor 9:8: «Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt, ja, har overflod til all god gjerning.» Boka kommer som gavebok til noen som veit å sette pris på Bjørg, og som står henne nær.