grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

10 februar 2021

«Redsler, piler, pest og plage»

 


Overskrifta er ikke et kort sammendrag av dagens nyheter, men en vel 3000 år gammel oversikt over hva de kunne vente seg på den tida - da Bibelens Salme 91 ble skrevet, sannsynligvis av Moses. Vi har i dag skiftet ut piler med kuler, og sverd med atomvåpen, men redselen for pest er den samme: Denne helga har NRK/TV fortsatt med bekymringsfulle nyheter i samband med covid-19, med nedstenging av nesten alle sosiale aktiviteter i Oslo og kommunene omkring på grunn av nye korona-utbrudd. Norge har nok sluppet billig sammenliknet med mange andre land. Enda bor vi trygt i Flekkefjord, uten smitte. Men alle smittevernreglene må vi jo ta hensyn til; bedehuset er stengt for møter, og vi savner kontakt med folk flest.
    Så har vi hatt stormen «Frank» som har revet taket av hus og veltet store lastevogner lenger nord i landet, og herjet på Sørlandet med strømstans - riktignok uten å ha gjort stor skade i byen vår. Sirdal er snødd ned, men her i byen har det vært ei blanding av regn, snø og vind som ikke har laget andre vansker enn glatte veier. Vi er takksamme for noen soldager nå frametter.
    Avisene skriver om andre «plager» som er meir av politisk art: Fleire steder vil ikke kommuner støtte barne- og ungdomsarbeidet fordi de organisasjonene som står bak ikke bøyer seg for alle tidsånder og dogmer i dagens sekulære samfunn, f.eks. synet på ekteskap og kjønnsideologi. Harry Potter har også fått gjennomgått fordi forfatteren ikke har det «rette syn». Og her i byen ser det ut til å bli svært vanskelig å få etablert ei friskole fordi en stanger mot den rådende politikken i et samfunn vi trodde skulle være livssynsåpent. Vinmonopolets varer synes være «daglig brød» for de fleste, og en «hellig ku» for både helsefolk og politikere.
    Mange har det vondt i denne verden, også i vårt land. De kristne er dessuten ofte utsatt for forfølgelser på grunn av det de gjør eller ikke gjør. Hvordan skal da en lidende kristen ta imot det vonde som blir han til del? De gamles erfaring i Salme 91 forteller oss at et Guds barn skal ikke frykte for «redsler, piler, pest og plage» for han «sitter i skjul hos Den høyeste»(91:1), og sier: «Du, Herre, er min tilflukt»(91:9). Også et Guds barn kommer bort i «løver og slanger» på veien, og har behov for å kalle på Herren i sin nød, men da skal Gud verne han og fri han ut (91:14-26). Derfor fortviler vi ikke når vi erfarer motstand her i verden, om den er aldri så urettferdig og misforstått, for Gud er vår tilflukt også i tider med forfølgelse. Vi ber lik Moses i Salme 90:16-17: «Herre, la din gjerning bli synlig for dine tjenere, og la våre henders verk lykkes for oss!» (Dette stykket hadde eg sendt til avisen Agder, men det kom ikkje inn - kanskje var det for krasst ...)