grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 august 2021

Ortodoks bibelkunnskap/Apostlenes kristentro

 

Apostlenes religion


Dr. Stephen de Young er bibelforsker og ekspert på antikke språk. Den siste boka hans er «The Religion of The Apostles. Ortodox Christianity in The First Century». I avisen Dagen har journalist Øystein Lid skrevet utførlig og godt om «Ei bok som gav meg bakoversveis» (12.07.21): Forfatterens utgangspunkt er at kirken helt siden starten har fått overlevert en fullstendig åpenbaring, slik Jesus omtaler seg selv «i alle skriftene, helt fra Moses og hos alle profetene»(Luk 24:27).

Jeg har lest ikke fått lest denne boken, meg jeg har gått gjennom mange spesielle synspunkter og fortolkninger i «blogs.ancientfaith.com». Forfatteren er prest i den ortodokse kirken i Lafayette, Louisiana, og har bloggen The Whole Counsel Blog. Han legger vekt på apostlenes lære både om treenigheten og Jesus som Gud, og bind sammen bibelsk kristentro fra Genesis til Åpenbaringen. Her har han mellom annet skrevet mye om og fra de gamle Enoks-bøkene, som var vel kjente i aposteltiden. Judas 14-15 er sitat fra 1.Enok 1:19. Enok 6-11 er en bearbeidelse av Gen 6:1-4:
«200 vektere var kalt sammen op gjeller Hermon med lederne Azazel eller Shemihazah, for å forføre menneskene til å drive utukt, drikke blod og ofre til demonene. Etterkommerne deres var giganter, nephilim, som lærte menneskene å bruke våpen og drive med trolldom. (Kirkefedrene Ireneus og Augustin lærte dette fra Enoks bok, men John Milton lærte et tidligere fall av engelen Satan). Menneskenes nød nådde Gud og han sendte erkeengelen Sariel til Noah for å informere om den kommende storflommen. Rafael skulle binde Azazel og Gabriel skulle gjennom storflommen ødelegge gigantene. Mikael skulle binde Shemihazel.» Jf. 2.Pet 2:4-5. Endelig dom ble uttalt av Jesus i 2.Pet 3:18-20. Enok 20 beskriver sju erkeengler, jf. Tobit 12:15.
Enok 60-69 er kalt Noahs bok.
Dt 32:8 er forklart slik: Gud bestemte «Guds sønner»(=Guds engler) til å ta ansvar for kvar sin nasjon/land, men så begynte menneskene å tilbe disse skytsenglene sine, og de ble omtalt som mørke krefter og ånder. Dan 10:13 og 20. Men Gud selv tok seg av sitt folk Israel, Dt 4:19-20. Gud vil stå opp og dømme disse gudene, Salme 82. «Anastasis» er brukt om Jesu oppstandelse og om Gud som reiser seg for å dømme.
«Satanen» er erkeengelen Samael (Guds gift) , dødsengelen i 2.Sam 24:15; 1 Krøn 21:15; Judas 9; Job 1:9-11.
Slangen, «nachasj», nesten samme ordet som ‘den viseste’ , Gen 3:1, Esek 28:12-14, Jes 14:13-15. ordet går igjen i « drage», egyptisk «serafim» betyr slange.

Enok 37-71 (2.Enok) er kalt «ordspråkenes/liknelsenes bok»,
Enok 72-82 er «lysenes bok», om himmellegemene og kalenderen.
Enok 83-90 er «drømmenes bok» , Enok sin siste melding til sønnen Metusalah.

I tillegg til dette har de Young mange leksjoner om Djevelen, om Guds dom, om Torah (loven), om Jeftas datter (Dom 11), om Elisja og ungdommene (2.Kong 2), døden ved å nærme seg Gud på ein gal måte (2.Sam 6:5-11). Jakobs stige («sullam» bare brukt her i heile GT, stige eller trapp), Jesus som stige i Joh 1:51. Mange innlegg er prega av hans ortodokse bibelforståelse og teologi, og noen helst kuriositeter, men alle er interessante. F.eks om Ånden som ei due: det er ikke slik at ånden likner en due, men han kom ned som en due, slik han også hadde svevet over vannene i Gen 1:1-2.
Kristendom og hedenskap, det er klart at disse er ikke forskjellig når det gjelder alter og offer og ritualer, men i hvem som blir tilbedt. Alter og offer hører med til det skapte mennesket like fra begynnelsen, Gen 4:3-5. Å dyrke andre guder virker, og derfor er det forbudt, 1.Kor 10:15-22.

1 Comments:

  • Tusen takk for spennende bokomtale!
    Frister til å sjekke ut denne mer - selv om engelske bøker ikke er det enkleste å lese

    By Anonymous Finn-Tore, at 27 september, 2021 14:48  

Legg inn en kommentar

<< Home