grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

08 oktober 2021

NYTT fra Flekkefjord Bedehusforsamling

 Bedehusforsamlinga, referat og program, red.Tobias Salmelid