grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

23 oktober 2007

Høst med von om vår

Eittårsdagen for mor Gunvors bortgang er alt passert, slikt vekker minner, mange minner. Minner om høst, om slutten på eit liv. Men me veit at også i ein høst er der spire av liv som vil slå ut i full blomst til våren. Eg trenger sikkert ikkje minna om at Bjørg og eg følte litt av denne spiren/blomstringen helga 20-21.okt., siden det er halvårsdagen for bryllupet vårt. Men likefullt betyr høsten at uteplanter må gjerast noe med, og det må fyrast i vedovnen ... Me har hatt møteveke i Flekkefjord Bedehus nå, med Geir Tores understrekning av KALLET og oppgavene i Tanzania tirsdag og onsdag. Frå fredag til søndag er det eg som har bibeltimer over Fadervåret og understrweker bønna som ein KANAL som blir opna for Guds velsignelser, allmakt og godhet. Nå har Geir Tore sørga for ei egen og intern "familiensalmelid-blogg" som me sikkert vil gjera meir bruk av i framtida. Lev vel alle! Varm helsing frå oss to i Flekkefjord.