grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

04 mai 2009

1.mai: Grandhagen og Sveen på Tryggheim-møtetTryggheim-salen var fullsatt av forventningsfulle og engasjerte mennesker. Fjellhauglæreren Egil Grandhagen slapp først til med sitt foredrag om "Kirkesamfunn - lekmannsbevegelse", en hyllest til Misjonssambandet med sin lekmannsbevegelse og nådegaver og først og fremst misjonssynet som bandt misjonsvennene sammen og førte evangeliet ut til jordens ender. Og med ei fortsatt tillit til Den norske kirke med all dens skrøpelighet. Hans konklusjon var status quo for NLM, med ønske om en forlenget debatt om det virkelig var nødvendig for misjonen å bli registrert som et trossamfunn. Han hadde ingen løsning for de NLM-folk som fortsatt ville drive misjon, men stå i en menighet som holdt seg til Bibelen.

Tidl. generalsekretær Ole Abel Sveen hadde fått temaet "Verden har mange religioner, men bare ett evangelium". Det varmet hjertene å lytte til budskapet hans, friskt, personlig og saklig. Mennesket er religiøst fordi det er skapt av og til Gud. Han viste klart hvordan vi kan si at menneskene har to religioner, en gjerningsreligion som forteller hvordan de skal oppføre seg for å tro at de tilfredsstiller Gud, og en nådereligion som forteller hva Gud selv har gjort i Jesus Kristus til vår frelse. Han understreket at vår "tro" betydde tillit til Jesus, vår stedfortreder og frelser, i alle våre situasjoner. Dette kan vi leve på og døy på!