grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

16 mai 2009

Fornyelse - ved maling og Ånd
Vi fant det naudsynt å fornye stova heime, tapetet var mørkt, taket skulle hatt litt maling, og golvet trong til sliping og lakkering. Vi satte i gang med å tømme rommet for møbler og bilder, og ansatte eit dugeleg malerfirma på oppdraget. Om ei veke skulle vi flytte inn i fornya stova og i mellomtida innretta vi oss i kjelleren. Men det skulle gå to heile veker før alt var på plass igjen, tapetet hadde fabrikkfeil og golvet trong eit ekstra strøk lakk. Med den prisen det heile kosta ville vi jo gjerne ha det perfekt. Som om noe kan bli perfekt her i denne verden?


Kong David hadde ikkje noe perfekt hjerte og ba inderlig om at Herren måtte fornye han med eit "reint hjerte" og ei "ny og stø ånd": "Ta ikkje frå meg din Hellige Ånd!" (Salme 51:12-13). Kristenlivet må bli prega av nettopp dette, skriv Paulus i Romerbrevet: "... deres åndelige gudstjeneste er at dere lar dere forvandles ved at sinnet fornyes" (12:1-2). "Dere skal ikke leve som før, men bli fornyet i sjel og sinn, og kle dere det nye menneske som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten" (Ef. 4:22-24). Vi opplever nett nå fedrelandet på det finaste, med vårens grønne farger og fornya vokster i ein ellers så forgjengelig natur.Måtte Herren få danne oss også til ærens kar etter sin vilje!