grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

13 juli 2009

Misjonssambandet blir omstrukturertMisjonssambandet (NLM) har nettopp avviklet sin store generalforsamling i Bergen 8-12.juli, med 960 delegater fra Flekkefjord-distriktet og resten av landet. Blere i Salmelid-familien var også med, se bildet. 4-5000 misjonsvenner, derav 800 barn og ungdom, deltok på gripende bibeltimer, jublende konserter og hete debatter om NLMs framtid: Unådde muslimområder stod i fokus for ytremisjonsarbeidet. Omstrukturering av NLM i Norge med 7 regioner i staden for dei nåverande 16 kretsene og fokusering på misjonsmenigheter, ble grundig gjennomdrøftet og vedtatt. Personlig er jeg lei for at forslaget om å registrere et kirkesamfunn i NLMs regi, ble utsatt til neste generalforsamling. Jeg er overbevist om at dette ville ha bevisstgjort både foreninger og bedehusforsamlinger om hva enmenighet og sendemenighet er. Den bevisstgjeringa får vi ta på andre måter nå.

Lars Gaute Jøssang, 52, ble ny formann i Hovedstyret. Han er fra Jørpeland og virker nå som førsteamanuensis ved NLA Lærerhøgskole i Bergen. Jon Jøssang, 83, veteran mellom misjonærene, kommer med en sterk minnebok om sine 40 år i Øst-Afrika: En stund på jorden. Kathrine og Alf Kåre Eggebø, Rogaland, ble innviet som misjonærer og drar til Bolivia i august. Vi reiste fra generalforsamlinga med hodet fullt av gode inntrykk og en fornyet takknemlighet i hjertet fordi vi får være med i dette store fellesskapet for Guds misjon.