grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

25 desember 2009

O jul med din glede og barnlige lyst …

Feiringa av julekvelden fulgte Jul09 juletresang Nedlandtradisjonen fullt ut, med kyrkjebesøk (Gyland), smakfull julemiddag (ribbe med riskrem til dessert, hos Gry og Johannes), sang kring jkuletreet (hos Leif Helge og familien, sjå bildet), besøk av julenissen, store og små gaver av alle slag til stor glede for alle oss i dei tre generasjonene som var representerte – med 70 år mellom den eldste og den yngste, frukt og kaker, kaffe og brus og prat, og til slutt ein snøvegs-kjøretur tilbake til Flekkefjord, godt nøgde med dagen og med kvarandre.  - Kyrkjebesøket hadde vore farga av juleglede og barnlig lyst, med barnekor og englefigurer i røde og kvite kjoler, og ei preik om den himmelske kongen som elska oss så mykje at han gjorde seg sjøl fattig for å finne ut om me elska han med ein ekte kjærleik. Men englenes budskap hørte me mindre til: “Frykt ikke! Jeg forkynner  dere en stor glede, en glede for alt folket: I dag er det født dere en frelser! … Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som Gud har hugnad i” Skyggen av eit kors kviler over det lille Jesus-barnet i krybba, men også vissheten om at me for hans skuld er elska av Gud. Den vissheten skal me få leva i – gjennom vonde og gode dager – inntil me står heima hos Gud.