grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

18 februar 2011

HAN grep meg ...

Klaus Muff fikk Kongens Fortjenestemedalje for en måned siden, som landskjent forkynner for Misjonsselskapet. I går kveld talte han på Si-reiser-møtet på Bedehuset. Jon Teigen, Jonny Segal, Torstein Remme og Musikklaget deltok også. - Paulus nevner i Fil 3:12 at han er grepet av Kristus Jesus, det betyr at han hadde fått et møte med Jesus som virkelig gjorde inntrykk på ham - som det har gjort på så mange andre: Han grep meg, ja, han grep meg, mitt liv nå helt forandret er. Noe skjedde og nå jeg vet: Han grep meg og er meg alltid nær! Kong David sier i Salme 40: "Jeg ventet på Herren. Da bøygde han seg til meg og hørte mitt rop. Han drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen, og satte mine føtter på en klippe, han gjorde mine trinn faste." Hva så? Jo, nå skal vi ikke frykte, sier profeten Jesaia i 41:10, "for Han holder meg oppe ved sin rettferds høyre hånd (=frelserhånd). "I Herrens händer, i Herrens händer, Där får jag vila, där är jag trygg. Det kanskje stormar rundt omkring mej, men i Herrens händer, där är jag trygg!.