grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

22 februar 2011

Mitt håp her på jorden

Si hva er ditt håp her på jorden, Hva ser du vel fram til en gang?
Mitt håp begynner med Jesus, han fødtes i stallen en gang.
- Så skal jeg ham evig få følge, i tid og i evighet.

På musikkøvelsen mandags kveld nevnte Olaf, dirigenten vår, at han hadde sett tone til denne nye sangen av Kjell Svindland. Dette håpet ønsker vi å formidle gjennom sangen vår til andre. Samme dag hadde Kjells søster, Birgit, ringt og fortalt om det Gudsordet hun hadde fått for dagen. Også dette ble til hjelp for oss alle i den situasjonen hver og en av oss befant oss i nettopp da: "Jahasiel sa: Hør etter! Så sier Herren: Frykt ikke! ... Denne krigen er ikke deres, men Guds. ..Det er ikke dere som skal kjempe her. Dere skal bare stille dere opp og stå og se den frelse Herren vil gi dere. Frykt ikke og vær ikke redde! Dra ut ... og Herren skal være med dere. Da bøyde Josafat (konge ca. 850 f. Kr.) seg med ansiktet mot jorden. Og alle falt ned for Herrerns åsyn og tilbad Herren." (2.Krøn. 20:12-18)- Også for meg gjorde dette Ordet godt. Jeg har nemlig en travel uke foran meg og skal forberede meg til to andakter, to styremøter og ett søndagsmøte. Også det er Guds krig, ikke min alene.