grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

27 februar 2011

Våren, kommer den?Det er ikkje mange vårteikn vi ser her i Flekkefjord denne søndags morgen - etter nok ei snønatt med snømåking etter frokosten. Men kalenderen seier at vi kommer ganske snart til mars, og dagane vert lengre etter kvart. Jo, våren kommer nok i tide, også i år. I gårkveld hadde vi ein alle tiders internasjonal fest på bedehuset, med full storsal og lang matkø etterpå. Bildene taler for seg sjølv, både av huset vårt og matbordet med det etiopiske flagget. Vi ble minnet om kva "bedehus" egentlig betyr, og om Sakeus som fekk eit møte med Jesus. Vi fryda oss også over mange kulturinnslag både frå heimland og utland. Og så til sist: Vi venter etter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Derfor, mine kjære, når dere venter disse ting, så legg vekt på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred. Og akt vår Herres tålmodighet - når han venter med å komme igjen - som frelse! (2. Pet. 3:13-15). Sammenlikna med Herrens vår med ny himmel og ny jord, vert våre egne grønne bjørkeblad og kvitveis som ingen ting å rekne.