grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

08 mars 2011

Om å lese Bibelen


Takk til Toril Edvardsern for meget nyttig og troverdig leserinnlegg i Agder 7.mars! Det er sant at Bibelen er mangfoldig siden den er blitt til i et tidsrom av 1500 år, mens vi er fra i går og kjenner oss naturligvis ikke helt heime i levevis og ordbruket til våre forfedre. Hva så? Mark Twain sa det slik: "Mitt største problem med Bibelen er ikke det jeg ikke forstår, mitt største problem er det jeg forstår." Bibelen selv gir leseren dette rådet i 5.Mosebok 29:29: "Det som er skjult, hører Herren vår Gud til; men det som er åpenbart, gjelder for oss og våre barn til evig tid, for at vi kan holde alle budene i denne loven." Bibelens formål er å bringe oss i kontakt med Gud og vår Felser Jesus. Jeg har selv møtt min Frelser nettopp i Bibelens ord, og kan bevitne at tekstene der er både tydelige, tillitvekkende og up to date.