grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

09 mai 2011

Konfirmert?


Det fortelles at misjonslederen Tormod Vågen (1903-70) hadde vært på rundreise i Øst-Afrika og stod på flyplassen i Nairobi med billetten i handa og skulle reise heim igjen. Men der ble han avvist: "You have not confirmed your ticket!" Han hadde glemt at billetten måtte bekreftes, slik regelen var tidligere. Han fikk reise dagen etter. Nå er det konfirmasjonstid. Ordet "confirmatio" betyr bekreftelse, og da blir spørsmålet: Hvem bekrefter hva? I kirken på Randaberg under Vibekes konfirmasjon 8. mai, sa presten at det var Gud som bekreftet at frelsesløftet stod fast - slik det var gitt dåpsbarnet 15 år tidligere. Dette var sant og fint sagt. Men konfirmasjonen har også en annen side. Nå har nemlig "dåpsbarnet" fått tilegnet seg så mye kunnskap om den kristne troen og kjennskap til hva kristenlivet innebærer, at det selv kan bekrefte det foreldrene lovet på barnets vegne i dåpen - nemlig å bli værende hos Jesus med sin tro (tillit) og sitt liv. Konfirmasjon betyr nok for de fleste å motta gode ord og penger og andre gaver i et festlig lag med slekt og venner. Men det betyr framfor alt å kunne ta imot Jesus med sitt hjerte og vandre sammen med ham på livsveien videre.