grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 september 2011

Valg - det gjelder deg og samfunnet og framtida


Mandag er det valgdag. Du får anledning til å vere med og bestemme kven som skal styre i kommunen din og i fylket. I tillegg er det valg på medlemmer i ditt lokale menighetsråd og bispedømme. Kanskje trur du at din stemme betyr så lite at du ikkje bryr deg, då tar du feil. Du har sikkert noe i ditt lokale samfunn som du ville hatt annleis, nettopp derfor skal du delta på valgdagen (og kanskje tenkja litt på dei mange i denne verden som ikkje har mulighet til å velge). Medlemmene i bispedømmerådet utgjer kirkestyret som er kirkens "storting" og lager lover og ordninger for kirkens arbeid, liturgi, ekteskapsvigsler, etc. Me synest mange ting i kirken vår er kritikkverdig, men la oss for all del ikkje få det enda verre ved å la vere å stemme! Nettsidene foreldrerett.no og MorFarBarn.no har mykje å seia nettopp om dette.
Ellers i verden vil dei huske den 11.september ("nine-eleven"), og det som hendte i New York i 2001. Og lat oss heller ikkje gløyma vårt eget personlige valg - det valget me tar i dag som vil bestemme morgendagen og evigheten for oss.