grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

31 desember 2011

Framtid med håp

Me er på Bømlo og feirer nyttårshelga. Kl. 18.00 deltok me i gudstenesten i Moster kyrkje, det var både ei minnestund over dei som var gått bort i årets løp, og ei god avslutning på gamleåret. Presten var Aksel Lygre. Opninga var denne tankevekkande salmen av Svein Ellingsen.
Nå åpner savnet sine øde vidder.
En ukjent strekning ligger foran deg.
Frykt ikke ensomheten på din vandring,
du skal få styrke på din smertes vei.
Her i din nød, hvor alt er fylt av fravær,
er Gud deg nær og rekker deg sin fred.
Så vart det sitert frå Jeremia 29:11: "For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere framtid og håp." Og frå 2.Peters brev 3:13ff: "Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Og mens dere venter, skal dere se på Herrens tålmodighet (med dere selv og med verden) som en mulighet til frelse." Nå er gamleåret slutt, og me takker Gud for at han var med heile veien, inkludert i fellesskapet og samfunnet me har hatt med alle dere som leser dette. Så ligger også det nye året 2012 i Herrens hand.