grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

29 januar 2012

Guds Ord konstituerer virkeligheten.


Høres dette vanskelig ut? Skribenten og bibellæreren Johannes Kleppa (til høyre på bildet) hadde dette som emne under Bedehusenes storsamling på Gyland 28-29.januar. Denne årlige storsamlinga var den 12. i rekken og svært godt besøkt. Gylendingene sørget for god mat, kaker og kaffe mellom bibeltimene. Kleppa la vekt på hvordan Gud kalte fram skaperverket ved sitt ord, slik vi leser i begynnelsen av 1. Mosebok og Johannes-evangeliet. Vi vil prøve å
sammenfatte en inspirerende bibeltime på denne måten: Guds Ord forklarer eller definerer alt, både naturen og kristentroen. Språket lå ferdig i begynnelsen som et middel til samfunn og kommunikasjon mellom menneskene og mellom mennesker og Gud. Også i dag kan Gud nå et frafallent menneske gjennom sitt ord, og en synder kan rope til Gud i sin nød og bli hørt. Gud har inspirert (innåndet) Bibelens skrifter slik at ordene der er bærere av Guds eget Ord. Dette Ordet er sant og pålitelig og har autoritet under alle menneskelige forhold. Ved det kan vi ”rive ned tankebygninger og ta enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus” (2.Kor.10:4-5). Jesus Kristus er omtalt som Guds Ord til oss (Joh 1:1ff). Ordet skaper frelse i våre hjerter når vi tar imot det (2.Kor 4:6), på samme vis som Guds Ord i begynnelsen virket på en øde og tom klode (1.Mos 1:2-3). Darwinismen orienteres ut fra tilfeldigheter og den sterkestes rett, men Ordet forteller oss at Gud skapte menneskene i kjærlighet til samfunn med seg. – Dette ble
sterkt vektlagt av professor ved Misjonshøgskolen, Torrey Seland, som underviste om ”Vår Far i himmelen. La ditt Navn helliges.” Den hellige Gud og all skapnings Herre har gitt seg til
kjenne for menneskene ved sitt navn. Ved vår barnerett og bønnerett i Jesus Kristus kan vi likevel henvende oss til Ham som vår ”abba” (pappa).

3 Comments:

Legg inn en kommentar

<< Home