grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

08 mai 2012

Om Norvald Yri og Adam


I Dagen 8.mai har Norvald Yri innlegget ”Bibelselskapet 2011 redigerer bort Adam – en nødvendighet?”. Han peker med rette på at det hebraiske ordet
ם ד א  (adam) kan oversettes både med menneske, mann og Adam, og vi kunne tilføye mennesker (1.Mos 1:26, 9:5-6). I 1.Mos 2-5 finner vi ordet oversatt med mannen og Adam på en litt inkonsekvent måte i ulike bibeloversettelser, på norsk må vi nemlig velge ett av disse ordene. Uansett, Bibelselskapet har så visst ikke ”redigert bort Adam”, deres oversettere har bare valgt det norske ordet mannen i stedet. Hva er så problemet? Var det virkelig nødvendig for Yri å skrive dette innlegget på en slik måte at han sår unødvendig mistillit til Bibel 2011 og mistenkeliggjør den for å være mindre korrekt og tillitvekkende? Og hvorfor i all verden skulle han i det samme innlegget dra inn tanken på skapelsesfortellingen som uhistorisk myte, slik noen ”teologer”/religionshistorikere gjør? For meg er det viktigst å vektlegge og forklare bibelordene – og dermed oversettelsene – på en slik måte at leseren tar imot Gudsordet med tillit. Det er nemlig når dette blir mottatt – slik det står – at det kan få skape frelsende tro hos leseren!