grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

07 mai 2012

Trodahl, fortjenestmedalje og årsmøte

Det var lørdag 5.mai, 60 misjonsvenner fra Flekkefjord Felleslag (Misjonssambandets foreninger i kommunene Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal, Lund og Sokndal) hadde hatt sitt årsmøte på Sira bedehus om formiddagen. Vi hadde hatt meldinger fra arbeidet i misjonslaga, på leirstedene Ersdaltun og Tonstad, gledd oss over det arbeidet som er i gang og samtalt om framtidige prioriteringer. Vi hadde hatt Skype-samtale med vår utsending i Afrika, fått oversendt totalt kr. 2.526.207 til misjonsarbeidet i året som har gått og valgt nye styremedlemmer for Felleslaget.Om kvelden ble bedehuset fullsatt, NLMs generalsekretær Øyvind Åsland skulle tale. Men før han slapp til kom fung. ordfører  Per Sverre Kvinlog  - med ordførerkjede og blomster – og overrakte en velfortjent fortjenstmedalje til den meget overaska Kjell Sverre Trodahl. Han hadde fartet omkring i dette vidstrakte området  med Guds Ord og gitar i 43 år, godt støttet av kona Gunnhild. Kjell har sine ullsauer på Mygland, men sine ”andre får” spredt omkring på bedehusa i by og bygd. Vi er alle glade i ham og takksamme for hans varmhjerta vitnesbyrd og gudsfrykt. Han fortjente virkelig denne påskjønnelsen.                               
Misjonsvennene på Sira hadde tatt vel imot oss og lagt alt godt til rette for årsmøtet. Styret for Felleslaget har nå fått disse medlemmene: Arild Løvås (formann), Trygve Myre og Bjørg Nedland Salmelid ble valgt i fjor; Sven Hogstad, Sigmund Stenberg, Per Øystein Rogstad og Borghild Tonstad var nye i år. Birger Helland, leder for NLM Region Sørvest, var også med som taler. Kjell Sverre Trodahl (67) slutter nå som områdeleder i Flekkefjord Felleslag og Ove Sandvik (51) tar over. Dette vart markert under årsmøtet ved skriftlesing og forbønn for den nye områdelederen. Han hadde hatt bibeltime over Jes 40:1 i starten av årsmøtet, det var gode ord fra Gud til trøst for oss personlig og et godt budskap å gå med til andre.  Det kom inn vel kr. 31.000 i misjonsgaver under møtet.