grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

02 juli 2012

Budskapet frå ein norsk "kineser".

"Vi leser om 3000 nye døpte på pinsedagen i Apg.1, det er nesten som i Kina. Nå regner vi med 100 millioner kristne i dette store riket, 30.000 blir kristne der - hver dag! I den kyrkja eg går i, samles 6000 mennesker hver søndag - fordelt på tre møter. Nærmere 1000 blei døpt der i 2011."
"I 1976, det året kulturrevolusjonen enda, sa Mao: `Nå har vi utslettet kristendommen, heretter vil den bare finnes på historisk museum`. I dag er det Mao som ligger på historisk museum! Hver måned blir det trykt over 1.000.000 bibler i Kina, 80% av desse blir brukt i landet, resten går til Russland og Afrika. Myndighetene i Kina er klar over at antall kristne overstiger medlemmene i kommunistpartiet, men det er lite forfølging av dei kristne. Det er vekkelse både i den offisielle kyrkja og i dei uregistrerte husmenighetene. Men i vest Kina og Tibet står buddhistmen sterkt og dei fleste er unådde av  kristen tru."
"Arbeiderpartiet ønsker å utrydde kristentrua i landet vårt, men greier dei det bedre enn Mao?  Ingen statsmakt greier å avkristna eit land, det kan bare dei kristne sjølv gjera, seier Egil Svartdahl. Skal det bli fleire kristne her i Flekkefjord, må det kristne vitnesbyrdet vera levande. Har du hatt eit nytt vitnesbyrd i det siste, eller  lever du bare på det gamle eller på det andre har sagt? Får bibelorda nå hjertejorda slik at det spirer? Biblane i Kina var dyrebare under kulturrevolusjonen slik at mange lærte store deler av Bibelen utanboks. Dei las Guds Ord som kyrne åt graset på eit nytt beite - Ordet vart sjølve livet for dei.".