grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

26 september 2012

Internasjonal samling

På bedehuset onsdags ettermiddag: Omkring 90 gamle og nye nordmenn i alle aldrer hadde funnet hverandre. Flekkefjord menighet i samarbeid med beboerrådet ved det statlige mottaket stod for samlinga. Oddrun Rudrud hadde hand om det hele på en utrolig god og oversiktelig måte. Denne gangen var det smakfull "arabermat" som ble servert, og kaffe og kaker etterpå. Vi fikk prøve oss på en heller vanskelig quiz om de arabiske landene, og så en kort video om den fantastiske utviklingen i de arabiske emiratene. På denne måten får bedehuset være en møteplass for kontakt, forståelse og fellesskap mellom folk med ulik bakgrunn. Sjølv fikk jeg en god prat med to etiopiere - på amharisk. På fotoet ser vi noen fra Yemen som var her for første gang, i sine tradisjonelle klær. I bakgrunnen er Jesus som tar seg av en stakkar som har komme på avveier.