grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

15 september 2012

Rosh Hashana (Nytt år)

Søndag 16.sept. 2012 er 1.Tishrei, nyttårsdagen i år 5773 i den jødiske kalenderen. Den starter med blåsing i bukkehorn, slik det står i 3.Mosebok 23:24, for å minne oss om våre synder, Salme 51:11. I jødedommen er første og andre nyttårsdag en tid da de ser tilbake på det de har gjort og planlegger for framtida, ei tid for selvransakelse og bønn om tilgivelse ("slixot"), ei tid da Gud holder dom. Etter ti dagers soningsperiode kommer så den store forsoningsdagen ("Yom Kipur"). Bortkasting ("tashlix") av brødsmuler på rennende vann symboliserer syndene som blir tatt bort og gir håp om et nytt år uten den gamle syndebyrden. Og så ønsker de hverandre et godt og søtt år ("shanah tova u'metukah"!). Også vi ønsker og ber om fred ("shalom") for Jerusalem og hele Midt-Østen.