grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

24 oktober 2012

"Tordenskjolds soldater" eller "Gideons 300"

Storsamling på bedehuset 27.01.2011, med middagsmåltid og andakt.
Vi hadde misjonsmøte på bedehuset i går kveld. Ove Sandvik talte evangelist (1 Joh 2:1-2) til ein fin venneflokk, det var misjonsinformasjon og ei stor misjonsgave. Så minna eg om at på siste søndagsmøte vart det sagt at Jesu ord om å gjere alle folkeslag til disipler, inkluderte også nordmennene. Nå hadde vi behov for noen til å hjelpe til med "storsamlinga" på bedehuset noen gonger i året, torsdag ettermiddag kl. 16.30-18.00, for å nå desse som ikkje kjem på vanligte møter. Men misjonsvennene er jo alt opptatt med foreninger, kjøkkenteneste, julemesser og møteveker - korleis kunne desse få bli bedt om å ta på seg meir? Vel, det var faktisk ein som var villig, velsignet vere han for det! Gud hadde ikkje bruk for ei hær på 32.000 soldater, men sa til hærføreren Gideon: "Med desse 300 menn vil eg berge dykk!" (Dom 7:7). Historien om "Tordenskjolds soldater" holder ikkje alltid, men det gjer "Gideons 300" - for Gud gjekk med, og går med. Måtte den samme Herren også styrke vårt pågangsmot og våre hender i dag, og vår tillit til han!