grápson ὃ βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον

19 juni 2013

Kjell Wittersø 1939-2013

Kjell "har fullført løpet", inkludert ei vond slutt-tid. "Nå ligger rettferdighetens seierskrans ferdig for han, ... den som Herren skal gi alle som med kjærlighet har ventet på at han skal komme" (2.Tim 4:8). Han og kona Aase var i arbeid i Etiopia i 20 år, eg husker han spesielt på den store bulldoseren da han rydda skogen i Wondo Gennet - nokre km frå Awasa, for å starte opp jordbruksskolen vår der. Så vart han i 19 år vaktmester på Kvitsund Gymnas. I 2008 overtok Bjørg og eg som styrerpar på NLM Resort (Ferieplassen) i Awasa etter Aase og Kjell (sjå bildet, tatt av Jorunn Sørbø). Han var ein trufast misjonsarbeider, heime som ute, svært flink fagarbeider og gild medarbeider. Me takker Herren for det arbeidet Kjell og Aase har lagt ned, og lyser fred over hans minne.